Thông Tin Thử Nghiệm Thông Tin Open Beta Thông Tin Sever
Tạo tài khoản có 100 Triệu Wc Tạo nhân vật mới: 400 Level/0 Reset/ 25000 Point Tên Máy Chủ: Thống Trị
Tạo nhân vật mới: 400 Level/0 Reset/65000 point Code Full set đồ tân thủ khi tạo nhân vật Phiên Bản: Customs Auto Reset ingame
Bán miễn phí tất cả item bằng zen để thử nghiệm Code tạo NV: Bùa Tăng EXP,Gấu 3 Ngày EXP: 5000X , Drop 100%
Không giới hạn reset. Giới hạn reset 10 Lần/1 ngày Party càng đông EXP càng cao
Kết thúc thời gian Alpha Test sẽ xóa toàn bộ tài khoản Đồ và ngọc kiếm tại các sự kiện ingame Đổi đồ Ex lấy Wcoin
Thời gian Thử Nghiệm : 02/04/2023 đến 23h ngày 03/04/2023 Max item Full Option. Có cộng hưởng, Offatack tiện lợi
LỘ TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN SEVER:
LỘ TRÌNH 1 Miễn Phí Item 380 Fulll Wing 3 Trong Shop
LỘ TRÌNH 2 Mở drop item Huyết Thần,Hắc Thần,Thánh Thần,Thức Tỉnh,Mắt Xanh,Tim Bạc
LỘ TRÌNH3 Mở Drop vkr cấp 1 Nguyên liệu ef VKR 2, wing customs
Ghi Chú Các item đều có drop ở các sự kiện hoặc quái ingame.
Sub Quái vật Giao dịch Hòm đồ PK Cửa hàng cá nhân Chaos Goblin
1
2 Không Không Không Không
3 Không Không Không
Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú Cách Tham Gia
Huyết Lâu VIP Sub 1, 2 00:00 |04:00 |08:00 |12:00 |16:00 |20:00 Ngọc Random Yêu cầu nv 3 Cần vé Huyết Lâu 8
Quảng Trường Quỷ VIP Sub 1, 2 01:30 |3:30 |11:30 |13:30 |17:30 |19:30 |21:30 |23:30 Ngọc random Yêu cầu nv 3 Cần vé Devil 7
Sky Even Sub 1, 2 11:20 | 17:20 | 21:20 | Đồ thần các loại, Wcoin Gặp NPC Hoa Tiên Davias Cần ngôi sao giáng sinh
Sinh Tồn Sub 1 20:30 Wcoin Pk kỹ năng Gặp NPC Sinh tồn
Quỷ Xương Sub 1, 2, 3 1:40 |4:40 |7:40 |10:40 |13:40 |16:40 |19:40 |21:40 Ngọc Random Tọa độ 111,13 Máp Dungeon 3
Thỏ Ngọc Sup 1, 2 0:45 |11:45 |17:45 |20:45 Ngọc random Xuất hiện 10 phút Máp atlans 1
Summer Event Sub 1, 2 |2:45 |10:45 |18:45 |22:45 Ngọc Random Xuất hiện 10 phút Máp Tarkan2
Rồng Vàng sup 1, 2 00:00 |8:00 |10:00 |12:00 |14:00 |16:00 |20:00 |22:00 Hộp Kundun 1,2,3,4,5 Xuất hiện random Máp Lorencia
Rồng Đỏ Sup 1, 2, 3 1:10|5:10|9:10|13:10|17:10|21:10| Ngọc, Cụm ngọc Xuất hiện random Máp Davias
Boss Quỷ Vương Sup 1, 2 |7:48 |13:48 |19:48 |23:48| Vũ khí cấp cao Tọa độ:89,160 Máp Aida
Boss Medusa Sup 1, 2 3:48 |9:48 |15:48 |21:48 Vũ khí cấp cao Tọa độ234,201 và 69,210 Máp Lost 0
Siêu Boss Sub 1 20:10 Vkr cấp 1,Wcoin,Box Kundun Tọa độ 184,91 Máp Dungeon3
Công Thành Chiến Sub Công Thành Chiến 20:30 Phần thưởng do GM tổ chức 1 tuần 1 lần Máp Công Thành Chiến